Dünyada hiçbir kurum başarıyı tek başına yakalamaz. Başarıda mutlaka kurumun faaliyet gösterdiği sosyal çevrenin ve genel olarak tüm toplumun payı vardır. Kurumlar kendilerini toplumlara iyi anlatır, toplumlar da kurumu iyi anlarsa, her iki tarafın da kazandığı, istikrarlı mali ve sosyal başarılar yakalanır.

Sosyal sorumluluk, kurumların bağlı oldukları toplumlarla birlikte hareket ederek, sosyal gelişim için çalışmasının yanında, bir kurumun toplumla kurabileceği en iyi iletişim yoludur. Saran Holding, sosyal sorumluluğa bu pencereden bakmaktadır.

Saran Holding, sosyal sorumluluk çalışmalarını ‘’TOPLUMLA BİRLİKTE, TOPLUM İÇİN’’ sürdürmektedir.

www.tbesf.org.tr
Untitled Document